SHITO RYU KARATE - DENTO SHITO RYU


A Shito-ryu karate jellegzetességeit az alapító mester, Szóke Mabuni Kenwa tanításai határozzák meg. Mely jellegzetességek hordozzák a nagymester által közvetíteni kívánt szellemi örökséget.  Az alapokat japánul kihon-nak (基本) hívják, melyet két kínai karakter fejez ki.  Az első a „gyökeret”, a második a „forrást” szimbolizálja.  A karate stílus kihon-ja nem csupán „mozgásanyag”: szellemi és fizikai részből áll.

Mabuni Kenva, a rendkívüli szorgalmas harcművészeti kutató, egy japán tanka verset hagyott hátra, mely 31 szótagból áll és kifejezi az élethez és a harcművészethez való szenvedélyes attitűdjét.

"Nanigotomo naku ucsivaszure tari 
Hitaszurani bu no sima szasite
Koguga tanosiki"    

Kivételes örömmel tölt el mélyen 
elkötelezve és szünet nélkül evezni a
harcművészet szigete felé                                                             

Mabuni elkötelezett kutatásáinak és rendszer szemléletének köszönhetően a Shito-ryu karatéban különböző harcművészeti kultúrák jelennek meg egységes ötvözetben.  Gazdag, kreatív és változatos technikáival a Shito-ryu a modern karate egyik legegyedibb stílusává vált. 

Mabuni nem csupán arra figyelt, hogy egységes és stabil mozgásrendszerrel bíró karate stílust alkosson, de a számára azonos jelentőségű szellemi aspektus továbbadását is igyekezett beépíteni rendszerébe. A Shito-ryu karate nem kizárólag önvédelmi rendszer, mint életmód elérhető fiatal és öreg, nő és ferfi számára egyaránt.  A stílus gyakorlása által biztosított életmód mentálisan és fizikálisan, egyensúlyon és harmónián alapulva segíti az egészség megőrzését.  

A Shito-ryu alap koncepciója Mabuni család címeréből levezethető (lásd bal oldali kép).  A két függőleges vonal a körben két ember szimbóluma (人), a kör Földre utal, másképpen kifejezve két ember tartja a Földet és az egyensúlyt.  A címer az emberek közötti harmóniát, a békét szimbolizálja.  Mabuni Kenva a 1934-ben írott könyvében utal arra, hogy a harcművészet lényege az egyensúly (hei) és végső célja a harmónia (va).  Ha a két karaktert egybeolvassuk, a heiva szót kapjuk japánul, ami nem mást jelent, mint béke. 

A kései Mabuni Kenei szóke valamennyi közvetlen tanítványa határozottan hivatkozik mesterük alapvető üzenetére: Kunsi no ken (君子の拳 - nemes ököl).  Az ököl útját megismerve, minden Shito-ryu karatékának szükséges olyan nemes jellemre szert tennie, melynek segítségével a világban erkölcsileg eligazodik és képes a helyest a helytelentől, a jót a rossztól elválasztani.  A „nemes embernek” tartania kell magát a bun-bu rjó-dó (文武両道) erkölcsi tanokhoz, melynek során a fizikai és a szellemi képzés egyenlő súllyal bír.  Ezáltal a „nemes ember” érett értékítélete segítségével helyesen cselekedve segít a harmónia és a béke megőrzésében.

A Shito Ryu-ban több, különbőző irányzat is megjelent Mabuni Kenwa halála után, melyek több-kevesebb eltérést mutatnak, a vezető mestertől függően. Apja halála után, Mabuni Kenei mester lett a Shito Ryu stílus vezetője. Ő látva, hogy egyes szervezetek bár Shito Ryu-nak nevezik az általuk tanított stílust, azokban már csak nyomokban, vagy csak külsőségekben jelennek meg a stílus valódi jellemzői.
Ezért, hogy világossá tegye, hogy általa tanított technikák és formagyakorlatok jelentik a Shito ryu eredeti, Mabuni Kenwától származó tudását, így kiegészítette a “dento”, azaz “eredeti” előtaggal a stílus elnevezését, melyet haláláig tanított Oszakában a Yoshukan dojóban.

A magyarországi Dento Shito Ryu szervezetet Szabó István 6. danos mester vezeti, aki közvetlenül Mabuni Kenei stílusvezető mestertől kapta a felhatalmazást, hogy oktassa és vezesse a Shito Ryu-t Magyarországon. A magyarországi dojók (klubok) közvetlenül csatlakoznak a Dento Shito Ryu International szervezethez.

A Dento Shito Ryu szervezet magyarországi karatékái Mabuni Kenei 10. danos mester (Mabuni Kenwa alapító mester fia) irányítása alatt gyakoroltak 2015. december 19-én bekövetkezett haláláig. Kenei Mabuni mester közvetlen tanítványától Hidetoshi Nakahashi 9. danos mestertől szintén haláláig kaptak szellemi és technikai útmutatást. Jelenleg is élő kapcsolatot ápolnak Hatano Yoshiharu 8. danos mesterrel, Carlos Molina 8. danos mesterrel, akik szintén közvetlen tanítványai Mabuni Kenei mesternek, így a Shito Ryu eredeti, torzításoktól mentes szellemiségét és technikáit tanítják.

Az ARASHI SPORTCLUB 2019-ben csatlakozott a DENTO SHITO-RYU hazai csapatához.

 Forrás: 
Mabuni Kenei, Ed. by Molina, Carlos. Empty Hand The Essence of Budó Karate. Palisander, Germany, 2009.
Pál György, Szabó István, Dento Shito Ryu Karate Do.  Szalprint Kft, Budapest, 2015.
Nakahashi Hidetoshi, Tradition, Shito-Ryu Karate-Do. Converse, Moscow, 2003.